מימוש זכויות רפואיות חייג עכשיו 08-9182222  |  חיפוש באתר

תו חנייה לנכה

תג חנייה לנכה מיועד לבעלי מוגבלי ניידות להחנות את רכבם במקומות המיועדים לנכים בהתאם לתקנים הקבועים בחוק חניה לנכים.

 

בכדי לקבל תו חנייה לנכה יש למלא את הטופס "תו חנייה לנכה" ולהמציא את המסמכים הבאים:

1) צילום תעודת זהות וספח תעודת הזהות.

2) צילום רישיון רכב ורישיון נהיגה.

3) מסמכים רפואיים החתומים על ידי רופא מוסמך.

4) מכתב עם מספרי הרכב המבוקשים (ניתן לבקש עד 2 כלי רכב) וחתימתו של מבקש תו החנייה.

מוגבלי ניידות הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה יצטרכו לצרף אישור ממשרד הבריאות, מוגבלי ניידות ללא רכב שדרגת נכותם מגיעה ל-60% זקוקים גם כן לאישור ממשרד הבריאות.

יחד עם אישור ממשרד הבריאות יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים ועדכניים המתייחסים לקושי בניידותם.

מוגבלי ניידות שנכותם הרפואית מגיעה לשיעור של 605 לפחות יצטרכו לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי.

 

להורדת טופס "בקשה לתג חנייה לנכה"

 

הנפקת תג חניה לנכה במקרים הבאים

עיוורים – יש לצרף בנוסף אישור ממשרד הרווחה.

נכי צה"ל – יש לצרף אישור ממשרד הביטחון

ניצולי שואה – יש לצרף אישור ממשרד האוצר

נפגעי פעולות איבה – יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי

 

 
הנפקת תו חנייה לנכה    

 

הגדרת תו חנייה לנכה בתקנות התעבורה בישראל

אדם אשר רופא מוסמך ראשי שהתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות הנכים התשי"ד 1954 אישר בכתב את אחת מהסעיפים האלו:

1) נכה הזקוק לרכב כאמצעי ניידות.

2) אדם המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים.

3) דרגת נכותו הינה 60% לפחות.

4) אדם שהוא עיוור או נזקק לתקנות שירותי הסעד.

 

מי ראשי לקבל תו חנייה לנכה?

  • מוגבלי ניידות בעלי אישור ממשרד הבריאות.
  • נכי צה"ל בעלי אישור ממשרד הביטחון.
  • עיוור בעלי אישור ממשרד הרווחה.
  • נפגעי פעולות איבה בעלי אישור מהביטוח הלאומי.
  • מוגבלי ניידות בעלי אישור ממשרד הבריאות.

 

חידוש תג חניה לנכה

בכדי לחדש את תג החנייה יש לבצע את שליחת הטפסים והאישורים במחדש. מומלץ להתחיל את ההליך ב-90 יום לפני תום התוקף.

 

למידע נוסף אודות תג חניה לנכה צרו עמנו קשר באמצעות הטופס

 

מאמרים נוספים
חיוג מהיר
waze