מימוש זכויות רפואיות חייג עכשיו 08-9182222  |  חיפוש באתר

סוגי תביעות ביטוח לאומי

תהליך ההכרה כנפגע אל מול הביטוח לאומי

מדינת ישראל הנה מדינה סוציאליסטית, ובשונה ממדינות שאינן מדינות רווחה, בישראל קיים מנגנון מובנה אשר דואג לביטחון הרפואי של תושביה. במדינות רבות אחרות, שבהם לא פועל מנגנון רווחה זה, חלקן גם מדינות מערביות ומפותחות, האזרחים דואגים באופן אישי לביטוח רפואי בהתאם ליכולתם הכלכלית. בהתאם לכך, בישראל, בתלוש המשכורת, תמיד מופיעים שני ניכויים אשר חלים על כלל האוכלוסייה: מס בריאות וביטוח לאומי. ניכוי הביטוח לאומי הינו חובה ואינו ניתן לביטול.

למידע נוסף

 

גמלת ילד נכה

העמוס הטיפולי אשר כרוך בגידולו של של ילד נכה הוא עצום. בכדי להקל על המשפחה הביטוח הלאומי משתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה באמצעות גמלת ילד נכה. גמלת ילד נכה משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לילדים בגילאי 91 ימים עד 18 שנים, בכפוף לליקויים ומידת התלות בטיפול המשפחה.

למידע נוסף

 

מבנה הביטוח לאומי וספר המבחנים

התהליך אל מול הביטוח הלאומי בישראל מתחיל במילוי טפסים והגשת תביעה. הביטוח הלאומי בנוי כך שהתביעה המתקבלת עוברת סינון ראשוני אשר מוודה כי אכן צורפו כל המסמכים הדרושים וכי הטפסים מולאו בצורה הנכונה והנאותה. חובה לצרף את כל המסמכים הדרושים המופיעים בגב טופס התביעה, במידה והמסמכים הדרושים לא יוגשו, לא תוכר התביעה ולא יוכל מגיש התביעה לממש את הזכויות הרפואיות המגיעות לו.

למידע נוסף

 

קצבה מביטוח הלאומי שלא כחוק

כאזרחי ישראל כולנו תלויים בביטוח הלאומי, אם כשותף עתידי אשר יבוא לצרתנו ביום גשום ואם כזרוע המשלמת של ממשלת ישראל על שירותים אותם אנו זכאים לקבלה ממנה, כגון: תשלום עבור שירות מילואים, מענק לידה, קצבה חודשית עבור אובדן כושר עבודה או ח"ו כנפגעי פעולות איבה וכדומה.

למידע נוסף

 

במידה וקיבלת קיצבה ו/או כספים אשר לא מגיעים לך,המלצתנו החמה היא להשיב את הכספים הללו בחזרה. במידה ולא תחזיר, הביטוח לאומי ידרוש את הכסף במיידי עם הפרשי הצמדה.הביטוח הלאומי יכול להטיל אף קנסות ועיקולים שונים על רכושך.

 

נפגעי פעולות איבה / משרד הביטחון

זהו לא סוד כי אזרחי מדינת ישראל עדים לאירועי טרור ומלחמה לעיתים תכופות. לא אחת אנו שומעים על פיגועים ועל התקפות על כוחותינו. התקפות אלו גורמות לנזקים פיזיים ולנפגעים רבים. במידה ונפגעת והינך משרת בכוחות הלוחמים, קרי, צה"ל, משטרה וכוחות הביטחון, מלבד טיפול רפואי חינם, כל התהליך ההכרה וקביעת אופי וגובה הפציעה, ייערך אל מול הגורמים המוסמכים לכך מטעם משרד הביטחון.

 

במידה והינך אזרח אשר נפגע בין אם בצורה ישירה ובין אם עקיפה מפעולה של כוחת אויב או ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך ישראלי ערבי,הינך רשאי להגיש תביעה לביטוח לאומי להכרה כנפגע פעולת איבה. יש לציין כי פגיעה בזמן אזעקות "צבע אדום" גם כן מוכרות כפעולת איבה.

למידע נוסף

 

תביעות נגד משרד הביטחון

"תביעה נגד משרד הביטחון" נשמעת מאיימת ומרתיעה משהו. כי הרי כולנו מכירים במוסד זה, וחלקנו השתייכנו אליו, אם בצבא ואם בשירות המשטרה, השב"ס וכדומה. ואכן, קצרה היריעה מלהכיל את כל הקשור לתביעה נגד משרד הביטחון, אך בכל זאת ניתן לשפוך מעט אור על נושא כה נרחב וכה פרטני.

למידע נוסף

חיוג מהיר
waze